Acamedia – Viestintä & Media

Acamedian verkkosivujen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Acamedia osuuskunta
Y-tunnus 1702473-8
PL 958, 00101 Helsinki
acamedia@acamedia.fi
+358 44 236 4468
2. Rekisterin nimi
Verkkosivujen asiakas-, yhteistyökumppani- ja jäsenyyskontaktoinnin yhteydenottolomake.
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään väliaikaisesti myöhempää kontaktointia varten.
4. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen asiakkaan täyttäessä tiedot verkkosivujen kautta.
5. Rekisterin tietosisältö
Verkkosivujen yhteydenottolomakkeen tietosisältö määräytyy asiakkaan itse täyttämien tietojen pohjalta.
Tietoja voivat olla: Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Yritys tai organisaatio
Yhteydenottolomakkeen kautta saapuva tieto tallentuu Acamedian sähköpostijärjestelmään.
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.
8. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit
Yhteydenottolomakkeen kautta lähetettyä tieota säilytetään enintään vuoden ajan niiden jättämisestä. Säilytysajan umpeuduttua tiedot poistetaan.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Niinikään yhteydenotolla rekisterinpitäjään voidaan pyytää tietojen poistoa rekisteristä.

Scroll to Top